In de afgelopen weken heeft de VNG samen met haar interbestuurlijke partners criteria opgesteld die van belang zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

De VNG staat de afgelopen en komende weken in nauw contact met gemeenten om goed beeld te vormen bij de stand van zaken op basis van deze criteria. Samen met de interbestuurlijke partners (IPO, Unie van Waterschappen, Rijk) heeft de VNG daarna overleg met de minister over de inwerkingtreding. De basis voor de inwerkingtreding van de wet is een werkend stelsel. Hieronder verstaan we stabiele regelgeving die in voldoende mate ontsloten is via het DSO. De drie DSO ketens moeten geheel, landelijk, lokaal en in samenhang kunnen werken en gemeenten moeten voldoende tijd hebben gehad om zich voor te bereiden op de verandering. De minister neemt uiterlijk voor de zomer, of eerder als dat mogelijk is, een beslissing over de inwerkingtreding van de wet. 

Naast de hierboven genoemde criteria worden ook - waar nu al mogelijk - de effecten van de coronacrisis - meegenomen bij deze beeldvorming.