Platform31 heeft voor Opnieuw Thuis goede voorbeelden verzameld van lokale, creatieve, effectieve, stimulerende en soms onorthodoxe manieren om vluchtelingen te huisvesten. Het gaat in deze voorbeelden om aanvullende huisvesting op reguliere bestaande woonruimte in huurwoningen van corporaties.

De goede voorbeelden zijn verzameld in de publicatie ‘Huisvesting vergunninghouders in beeld’.

Inventief

Gemeenten en corporaties blijken heel inventief bij het realiseren van huisvesting. Zo hebben ze voor grote gezinnen andere oplossingen gevonden dan voor bijvoorbeeld alleenstaande vergunninghouders. Ze hebben kantoorpanden, zorghuizen en scholen omgebouwd, eengezinswoningen kamergewijs verhuurd, buurtbewoners betrokken bij het zoeken naar oplossingen etc.

Ook voor de toekomst

De publicatie ‘Huisvesting vergunninghouders in beeld’ is een basisdocument dat ook in de toekomst gebruikt kan worden als grote groepen mensen op korte termijn gehuisvest moeten worden.

De goede voorbeelden zijn niet alleen geschikt om vergunninghouders te helpen, maar wellicht ook voor andere woningzoekenden die op korte termijn huisvesting nodig hebben.

Overzicht voorbeelden

In de publicatie is een schema opgenomen met een overzicht van alle voorbeelden. In het schema kunt u meteen zien om welk soort project het gaat, wie de doelgroep is en of er gebruik is gemaakt van een rijkssubsidieregeling.  

U kunt vanuit het schema direct op het project klikken waarover u meer informatie wilt hebben.

Bij de verschillende voorbeelden is niet altijd informatie opgenomen over stichtings- en exploitatiekosten en de wijze waarop deze worden gedekt. Terwijl dat natuurlijk wel relevante informatie is voor gemeenten en corporaties die eenzelfde project willen realiseren.

Geactualiseerd met nieuwe voorbeelden

De publicatie is een momentopname, maar de informatie wordt wel geactualiseerd als er nieuwe voorbeelden aangeleverd worden.

Meer informatie

  • Ga voor het downloaden van de publicatie ‘Huisvesting vergunninghouders in beeld’ naar de website van Platform31