De VNG en het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement hebben de Adviesnotitie coronacrisis opgesteld. Doel van de handreiking is om het lokaal bestuur te informeren over de ontwikkelingen en veranderende verantwoordelijkheden en input te bieden voor de regionale reflectie.

Het advies aan voorzitters veiligheidsregio, burgemeesters en strategisch adviseurs is om de adviesnotitie regionaal te agenderen en te bespreken. Hierbij kunnen eigen leerpunten en een eventuele (tussentijdse) evaluatie worden benut.

Voor de handreiking is gebruik gemaakt van uitgebreide input vanuit de veiligheidsregio’s evenals input vanuit het landelijke programma COVID-19 van de rijksoverheid. 

Meer informatie