Wij hebben een correctie aangebracht in het Model Raadsbesluit en het Model Collegebesluit tot de wijziging van de legesverordening. De correctie betreft onderdeel 1.2.7 van de tarieventabel bij de legesverordening. Wij adviseren u deze correctie indien nodig te verwerken in uw legesverordening.