Het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) heeft berekend dat de woningcorporaties onvoldoende financiële middelen hebben om hun sociale huurwoningen tot 2030 te renoveren tot gemiddeld energielabel A. Het onderzoek toont ook aan dat corporaties niet extra kunnen investeren in nieuwbouw.

De VNG heeft er meerdere keren op gewezen dat de investeringscapaciteit van woningcorporaties tekort schiet.

Interbestuurlijk programma

In het Interbestuurlijk programma zijn afspraken gemaakt over 'Toekomstbestendig wonen' (opgave 2). Hierin staat juist 'er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, op de juiste locatie en passend bij de financiële mogelijkheden en wensen van bewoners, waarbij er aandacht is voor betaalbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid.' 

Die afspraak komt nu flink onder druk te staan. De VNG wil hierover in gesprek gaan met het kabinet.

Meer informatie