Begin april maakte het ministerie van VWS maatregelen bekend om houders van een persoonsgebonden budget (pgb) en hun zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. VWS heeft de maatregelen voor pgb-houders met een maand verlengd.

Aanvankelijk liepen de maatregelen van 1 maart tot 1 juni 2020, maar net als bij de maatregelen voor zorg in natura, is besloten de maatregelen met een maand te verlengen, tot 1 juli 2020.

Opstarten van de zorg

Nederland is stap-voor-stap de lockdown aan het afbouwen (zie het overzicht van kabinetsmaatregelen onderaan dit bericht). Daarmee kan ook de zorg vanaf 1 juni weer opstarten, en zal deze naar verwachting vanaf 1 juli weer grotendeels beschikbaar zijn. Uiteraard blijven de richtlijnen van het RIVM leidend voor het verlenen van veilige zorg.

Extra ruimte voor zorgaanbieders

Er zijn inmiddels voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen, beschikbaar voor zorgmedewerkers. En iedereen met klachten kan getest worden op corona. Verlenging van de maatregelen voor budgethouders geeft zorgaanbieders daarbij extra ruimte om de zorg op een verantwoorde manier te organiseren.

Coronamaatregelen budgethoduers

De coronamaatregelen voor budgethouders bestaan uit het inkopen van extra uren, het inzetten van vervangende zorg en het doorbetalen van niet-geleverde zorg. Lees meer over de maatregelen per wet en de voorwaarden op de websites van de SVB en de zorgkantoren.

Meer informatie