Per 25 september wordt de 1,5 meter-regel losgelaten. Daarnaast wordt het verplicht een test- of vaccinatiebewijs te overleggen bij de toegang tot de horeca, theatervoorstellingen, evenementen en dergelijke. Wat betekent dit voor raadsvergaderingen?

De Vereniging van Griffiers heeft hierover, in overleg met het ministerie van BZK, via een bericht uitleg gegeven. Hieronder een samenvatting.

Test- en vaccinatiebewijs: niet bij raadsvergaderingen

Vergaderingen van volksvertegenwoordigende organen, zoals de gemeenteraad. vallen niet onder de verplichting om een test- en vaccinatiebewijs te overleggen. Volksvertegenwoordigers hebben vanwege hun mandaat altijd toegang tot de vergadering, de gevallen waarin daarin kan worden afgeweken zijn geregeld in de Gemeentewet. De publieke tribune geldt als een publieke plaats. Het is dan ook niet mogelijk om publiek te verplichten een  test/vaccinatiebewijs te overleggen.

Publieke tribune en 1,5 meter

Het staat gemeenten en provincies vrij bij de opstelling van de vergaderzaal en de publieke tribune op 1,5  meter te handhaven. Maar wie zich daar niet aan houdt, kan daar niet op worden aangesproken. Eventueel mag de publieke tribune dan ook gesloten blijven, of beperkt opengesteld, als de vergadering wordt uitgezonden in beeld en geluid.

Vergaderen in horecagelegenheden

Als gebruik gemaakt kan worden van een zaal in een horecagelegenheid die volledig is afgescheiden van de eet- en drinkgelegenheid en er aparte voorzieningen voor die zaal zijn (zoals toiletten en garderobe) of de eet- en drinkgelegenheid tijdens de raadsvergaderingen gesloten is, kan de zaal zonder inzet van coronatoegangsbewijzen voor de raadsvergadering worden gebruikt. Als dat niet het geval is en het publiek dat zonder inzet van coronatoegangsbewijzen is toegelaten kan mengen met het publiek waarvoor wel een toegangsbewijs vereist is, zal er voor de raadsvergaderingen een andere locatie moeten worden gezocht.

Meer informatie

Hieronder de link naar het bericht van de Vereniging van Griffiers: