Jeugdregio’s zijn gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Met deze teams wordt verzekerd dat voor elk kind passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. In alle jeugdregio's is er nu zo'n expertteam.

Eind 2017 kregen jeugdregio's de vraag om, voor zover dat nog niet was gebeurd, (boven)regionale expertteams in te richten. In alle jeugdregio's is dat nu het geval. In bijlage vindt u een overzicht met de contactgegevens van de coördinatoren van de verschillende expertteams.

Verschillen tussen jeugdregio’s

Uit een recente uitvraag blijkt dat alle jeugdregio's een expertteam hebben, waarbij verschillen zijn in de mate waarin de expertteams structureel samenkomen, organisatievorm en schaalniveau. De meeste expertteams opereren op schaal van de jeugdregio, soms bundelen jeugdregio’s de krachten (bovenregionale schaal) en in een enkel geval wordt op wijkniveau gewerkt (bij grote steden).

Constante doorontwikkeling expertteams

De coördinatoren van expertteams komen regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Deze lijn wordt de komende jaren voortgezet.

Contactgegevens coördinatoren expertteams jeugd beschikbaar

Onder 'Meer informatie' vindt u de contactgegevens van de coördinatoren van de expertteams. U kunt bij deze personen terecht wanneer het realiseren van passende zorg of ondersteuning voor een jeugdige moeizaam verloopt.

Het overzicht wordt actueel gehouden vanuit het ondersteuningsteam Zorglandschap jeugd. Zijn contactgegevens verouderd of krijgt u geen contact met het expertteam van de desbetreffende regio? Meldt u dit dan bij Laura Maas, projectsecretaris Zorglandschap Jeugd, via Laura.Maas@vng.nl.

NB: het overzicht met contactgegevens wordt regelmatig bijgewerkt. Op VNG.nl staat altijd de meest recente versie. 

Meer informatie