Op 25 maart 2020 heeft de VNG met het kabinet afgesproken dat tot 1 juni de omzet van zorgaanbieders onverminderd wordt vergoed. Deze afspraken zijn in april nader uitgewerkt. In overleg met het kabinet is besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt. 

De verlenging is in lijn met de afspraken in de overige zorgdomeinen. De afspraken en de uitwerking van die afspraken gelden daarmee ook voor de maand juni.

Dagbesteding en vervoer

De afspraken met betrekking tot vervoer en dagbesteding volwassenen worden ook verlengd tot 1 juli. In overleg met betrokken partijen in de vervoersector en met aanbieders die dagbesteding voor volwassenen bieden, wordt bezien of en in welke vorm nadere verlenging daarna, nodig is.

Routekaart

Door het kabinet is een routekaart geschetst waarin voor de verschillende onderdelen van het sociaal domein is geschetst in welke vorm die hulp of ondersteuning weer plaats kan vinden. De nadrukkelijke oproep van het kabinet en de VNG is om zorg die vanwege corona tijdelijk gestopt is, weer op te starten. De routekaart biedt daar de inhoudelijke basis voor.

Niet wachten tot 1 juli

De routekaart is de basis om vanaf nu de zorg op te starten, voor zover die gestopt is. De omzetgarantie tot 1 juli geeft de mogelijkheid dit in de komende weken daadwerkelijk vorm te geven.

Na 1 juli

Ook na 1 juli zal de coronacrisis gevolgen hebben voor het sociaal domein. De maatregel van de 1,5 meter afstand zal met name grote impact hebben. De ruimte om alternatieve vormen van hulp te bieden, wanneer dit op reguliere wijze nog niet mogelijk is, blijft bestaan.

Meer informatie