De VNG heeft het wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden ontvangen van demissionair minister Plasterk. De VNG steunt dit wetsvoorstel en het voornemen om de inwerkingtreding rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te realiseren.

Wethouders kunnen straks mogelijk langer buiten de gemeente wonen waarin zijn werken. Dat komt tegemoet aan onze wens om het stellen van regels omtrent het woonplaatsvereiste van de wethouder aan de individuele gemeenteraden over te laten en hen in staat te stellen kwalitatief goede bestuurders aan te trekken van buiten de gemeentegrenzen indien daar behoefte aan is.

Het belang van plaatselijke gebondenheid van de wethouder wordt door individuele raden verschillend gewaardeerd. De VNG is akkoord met een verruiming van de ontheffingsmogelijkheid waardoor elke gemeenteraad voortaan zelf een afweging kan maken.

Meer informatie