De Verzamel-AMvB’s Omgevingswet 2022, bestaande uit wijzigingen in de 4 AMvB’s van de Omgevingswet toetsen wij graag met de praktijk. De consultatie voor de Verzamel-AMvB’s Omgevingswet 2022 is gestart. Wilt u meedoen aan de consultatie?

De Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in de 4 AMvB’s van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Daarnaast worden kleine onvolkomenheden in de bruidsschat gecorrigeerd. De bruidsschat zorgt ervoor dat rijksregels over activiteiten in de leefomgeving naar omgevingsplannen van gemeenten of verordeningen van waterschappen worden verplaatst.

Uw input is welkom!

Het doel van de Verzamel-AMvB is om foutjes en andere technische wijzigingen te herstellen in de AMvB’s van het stelsel van de Omgevingswet. Dit onderhoud zorgt ervoor dat het stelsel bij de start netjes op orde is. Heeft u punten die u mee wilt geven? U kunt uw inbreng leveren via deze link of door een mail te sturen naar omgevingswet@vng.nl

Meer informatie