Op grond van EU-richtlijn 2014/55/EU wordt het voor aanbestedende diensten verplicht om per eind 2018 e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Ook gemeenten moeten er dus voor zorgen dat e-factureren mogelijk wordt.

Als e-facturen voldoen aan de Europese norm en lijst van syntaxen mogen deze straks niet geweigerd worden.

Consultatie

De verplichting tot het kunnen ontvangen en verwerken van e-facturen wordt geïmplementeerd in de Nederlandse wet via een wijziging van de Aanbestedingswetgeving. Er is een consultatie gestart om aanbestedende diensten te informeren en de gelegenheid te bieden te reageren, dat kan tot 14 juni 2017

Meer informatie