Het herijkte gemeentefonds laat nog een aantal uitschieters zien die niet direct verklaard kunnen worden. Deze uitschieters worden nader onderzocht. De consultatie wordt daarom uitgesteld.

Het ministerie van BZK en de VNG zullen gemeenten binnenkort informeren over de consultatie.