Op 17 december is de Energiewet in consultatie gegaan. De VNG zal een reactie sturen naar het Rijk. Voorafgaand worden de leden betrokken, onder meer via het forum en de meedenkgroepen. De consultatie loopt tot 11 februari. 

De Gaswet en de Elektriciteitswet gaan op in de Energiewet. Nieuwe zaken die hierin worden geregeld, gaan over het doorwerken van Europese richtlijnen en een aantal afspraken uit het Klimaatakkoord, zoals systeemintegratie, data, netbeheer, nieuwe marktinitiatieven, consumentenbescherming en toezicht door Rijk en ACM.

Andere wetstrajecten Klimaatakkoord 

De Energiewet die nu in consulatie is gegaan, heeft geen betrekking op bevoegdheden voor gemeenten over de afbouw van aardgas en het aanwijzen van gebieden. Dat gaat via een apart traject, waarbij de Omgevingswet en deze Energiewet worden gewijzigd. Ook de huurregelgeving zal worden aangepast. De Wet Collectieve Warmtevoorzieningen (Warmtewet 2) is eerder dit jaar in consultatie gegaan en de reacties zijn verwerkt. 

Meer informatie