De VNG heeft een concept-ontwerp aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 (verder: Selectielijst 2017) opgesteld door de Adviescommissie Archieven, ter consultatie aan de leden aangeboden.

In het concept is rekening gehouden met nieuwe of gewijzigde wetgeving en zijn verzoeken van gemeenten en intergemeentelijke organen om wijzigingen of aanvullingen verwerkt.  U kunt tot 18 april aanstaande uw eventuele opmerkingen hierover aan ons sturen.

Daarna zal het ontwerp worden vastgesteld en aangeboden voor vaststelling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanpassing Selectielijst 2017

In 2017 is de door de VNG ontworpen Selectielijst 2017 door de minister van OCW vastgesteld. Aanpassing van de Selectielijst 2017 vindt plaats in het kader van onderhoud. Wij constateerden dat er behoefte is aan een update van de Selectielijst 2017 vanwege veranderde wet- en regelgeving en verzoeken en signalen van gebruikers. De scope van de aanpassing is hiertoe beperkt. Eventuele meer ingrijpende wijzigingen zijn aan de orde in het kader van de evaluatie van de Selectielijst, die op een later tijdstip is voorzien.

Tot 18 april reageren

Wij stellen u in de gelegenheid eventuele opmerkingen naar aanleiding van het concept-ontwerp aan ons te sturen. Dit kan tot uiterlijk 18 april aanstaande via e-mail: archief@vng.nl.

Meer informatie