Zet u zich in voor een inclusieve en veilige wijk waar iedereen mee kan doen in de maatschappij, ongeacht beperkingen en/of psychosociale kwetsbaarheid? Reserveer donderdag 15 maart 2018 dan in uw agenda en kom naar het congres 'Samen werken aan sociale inclusie! Iedereen een plek onder de zon'.

Ga met elkaar aan de slag met knelpunten in domeinoverstijgende samenwerking, met oplossingen vanuit tal van vernieuwende praktijkvoorbeelden. Raak geïnspireerd over hoe een inclusieve en veilige wijk eruit kan zien. Maak ruimte voor ‘anders’ zijn in iedere buurt, voor iedereen. Krijg inzicht in de gezamenlijke toekomstagenda op weg naar sociale inclusie: van plannen naar actie!

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor kwetsbare mensen en mensen met psychische problemen. Neem een buurtbewoner/cliënt, naastbetrokkene, ervaringsdeskundige, collega of (potentiële) samenwerkingspartner mee (u dient zich wel per persoon te registreren).

Organisatie

Het congres werd georganiseerd vanuit de programma’s ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’, ‘Schakelteam personen met verward gedrag’, ‘Regie in de regio’, ‘Opvang en Bescherming’ en ‘Inclusieve wijk’.

Zie ook