Het ministerie van BZK houdt op 7 oktober de conferentie Greener Cities, Greener Europe bij de Nederlandse PV EU in Brussel. Het gaat om duurzaamheid, de rol van steden en de participatie van burgers.

Sprekers zijn onder anderen: Hans Tijl, de nieuwe Urban Envoy, Kim van Sparrentak, lid van het EP namens GroenLinks (o.v.), en Jan Olbrycht, inmiddels uitgegroeid tot de spreekbuis van het EP op het gebied van urban matters. De conferentie wordt gehouden op 7 oktober van 10:00 tot 16:30 uur bij de Permanente Vertegenwoordiging EU in Brussel. De spreektaal is Engels.

Onderwerpen

Wat kunnen beleidsmakers leren van lokale initiatieven rond de duurzaamheidstransitie? Wat zijn dilemma’s in het definiëren en formuleren van duurzaam beleid op verschillende overheidsniveaus en tezamen met private organisaties? 

Meer informatie