Partijen die nu samenwerken in het Informatieknooppunt Zorg (IKZ), krijgen straks meer wettelijke mogelijkheden om gegevens uit te wisselen bij fraudesignalen. Toezichthouders en handhavers kunnen daardoor effectiever reageren op fraudesignalen.

Dat staat in het concept wetsvoorstel over het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) en Waarschuwingsregister Zorg dat het ministerie van VWS ter consultatie heeft aangeboden.

Het tweede onderdeel van het wetsvoorstel - het Waarschuwingsregister Zorg - legt de juridische basis voor een waarschuwingsregister. Daardoor kunnen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten gegevens uitwisselen van bij hen bekende fraudeurs.

Uw inbreng

De VNG gaat de komende weken een inhoudelijke reactie op het concept wetsvoorstel formuleren. Wilt u samen met de VNG en andere gemeenten nadenken over de praktische gevolgen van dit wetsvoorstel? Meld u dan aan voor de interactieve workshop op maandagmiddag 25 juni via een mail aan Annemiek Meijburg (VNG Realisatie) of Janneke van Vugt (VNG KCHN).

Meer informatie

Zie ook: