Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en krijgen hiervoor een budget. Om problemen met de verdeling van het budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en 18+ ers op te lossen, is er een compensatieregeling ingericht. De Compensatieregeling 2019 staat nu open voor gemeenten.

Een deel van het budget voor jeugdhulp bestaat uit geld voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers. Een aantal gemeenten ervaart een verschil tussen het budget dat zij op grond van de beleidsinformatie krijgt toegewezen en de werkelijke kosten voor voogdij en 18+.

Aanvragen voor 1 oktober

Om de verschillende soorten problemen met de verdeling van het (historisch verdeelde) budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers op te lossen, is de compensatieregeling voogdij/18+ ingericht.
De compensatieregeling 2019 (op basis van gemaakte kosten in 2017) is vanaf nu opengesteld. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 oktober 2018. Compensatie wordt bij decembercirculaire 2018 geëffectueerd.

Meer informatie