Als een BBZ-lening van een zelfstandigen in de periode 2014-2016 is omgezet in een gift, dan telde die gift mee bij het inkomen. De zelfstandige kan bij de Belastingdienst vragen de betaalde toeslag over deze jaren opnieuw te berekenen en daarbij de gift niet mee te tellen bij uw inkomen.

De zelfstandige maakt dan gebruik van de compensatieregeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Voorwaarde is onder andere het meesturen van de verklaring van de gemeente, waaruit blijkt dat lening in 2014, 2015 of 2016 is omgezet in een gift.

De compensatieregeling moet in december nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Als dat gebeurt, gaat de regeling in 2019 in.

Meer informatie