Communicatie valt niet meer weg te denken als het om samenwerking in LSI-verband gaat. De Werkgroep Communicatie LSI ontwikkelde hiervoor onder andere een praktische communicatietoolbox.

leren en ontwikkelen

Geluiden uit de praktijk van de LSI-projecten laten horen dat behoefte is aan vakkundige ondersteuning op het vlak van communicatie. In LSI-verband wordt gesproken over meer sturing aan de voorzijde en (meer) effectief en efficiënt samenwerken. Communicatie moet meer bewust en gericht daarbij worden ingezet.

Toolbox

Om te weten waar precies de behoefte aan communicatie ligt, zijn vorig jaar 26 medewerkers van de deelnemende organisaties geïnterviewd. Dit betrof projectleiders en medewerkers van lopende en reeds afgeronde LSI-projecten. Uit deze interviews bleek de behoefte aan meer richtlijnen en inzichten met betrekking tot de inzet van communicatie ter ondersteuning van een LSI-project.  Dit valt samen met de behoefte aan een praktische toolbox met in de praktijk toepasbare communicatie-instrumenten. 

Op basis van de onderzoeksresultaten is een Werkgroep Communicatie onder de vlag van de LSI met vertegenwoordigers van SVB, UWV, Inspectie SZW, Belastingdienst en VNG met de opdracht aan de slag gegaan: intensiveer de communicatie over zowel afgeronde als voorgenomen LSI-projecten. Ontwikkel hiervoor een basisstrategie met kernboodschap en een dynamische communicatietoolbox.

De communicatiestrategie is beschikbaar voor de LSI-projecten en de communicatietoolbox is voor deelnemende gemeenten te raadplegen op de website van VNG Naleving. De toolbox is in ontwikkeling en hierin worden bijvoorbeeld nog goede voorbeelden zoals brieven en persberichten geplaatst. Verder wordt door de Werkgroep gewerkt aan een corporate verhaal, het Jaarverslag, een naambeeld en een film. Zodra deze gereed zijn, worden die aan de lopende LSI-projecten ter beschikking gesteld.


Om toegang te krijgen tot de communicatietoolbox dient u ingelogd te zijn in MijnVNG. Informatie over MijnVNG en het aanmaken van een (gratis) account vindt u hier.