Hoe zorgen we voor meer bewustwording over het belang van een inclusieve samenleving? En hoe bejegen je mensen met een beperking? Die vragen stonden centraal tijdens een bijeenkomst over het VN-Verdrag Handicap in de gemeente Gooise Meren.

Communicatieadviseurs, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen uit 21 verschillende gemeenten waren daar op 23 mei bijeen.

'Kartrekkers nodig'

De middag werd geopend door wethouder Barbara Boudewijnse van Gooise Meren die helder stelde dat ‘wanneer je wilt werken aan een inclusievere gemeente, dan heb je een ‘kartrekker’ nodig. Iemand die het verschil kan maken als het gaat over communicatie en bejegening’.

Zelf een beperking ervaren

Martine Baadenhuijsen, zelf blind, liet de deelnemers op een speelse manier kennismaken met de dilemma’s die mensen met een lichamelijke beperking dagelijks meemaken. Mitchel en Jan, van de LFB, gaven met een op zich eenvoudige opdracht de aanwezigen een inkijkje in hoe het is om geconfronteerd  met opdrachten die te snel en onduidelijk worden uitgelegd. Ervaringsdeskundige Ahmet Turkman liet, onder andere met Tabu, ‘de roze olifant in de kamer’, zien hoe mensen die anders zijn continu stigma’s opgeplakt krijgen door de samenleving.

Workshops

In twee verschillende workshops konden de deelnemers zich vervolgens verdiepen in de twee thema’s bewustwording en bejegening. Beknopte verslagen hiervan zijn op te vragen via kerstin.leidorf@vng.nl. Bekijk de videoreportage van deze dag:

Meer informatie