De commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de VNG heeft op 26 november 2020 over de borging van de functies van de regionale expertteams gesproken. De commissie heeft 4 functies van expertteams vastgesteld.

Ook is uitgesproken dat het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd beschikbaar is om regio’s te ondersteunen de stappen te zetten om aan de 4 functies te voldoen.

Aanleiding

De aanleiding voor het agenderen in de commissie waren onder meer de uitkomsten van de enquête die het team Oppakken en leren van complexe casuïstiek van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ/tOLCC) heeft uitgevoerd. Ook de totstandkoming van expertisecentra vraagt dat regionale expertteams goed functioneren..

4 functies

De commissie vindt het belangrijk dat in elke jeugdregio de volgende 4 functies van een regionaal expertteam op orde zijn: 

 1. Consultatie en advies
  Een regionaal expertteam kan door zowel een professional als een ouder of kind om advies gevraagd worden rondom een complexe zorgvraag.
 2. Procesregie
  Complexe zorgvragen die zijn vastgelopen, worden losgetrokken door het regionaal expertteam. Zij hebben hiervoor de functie procesregie ingericht aan de hand van 4 stappen: aanmelding/triage, overleg over de zorgvraag (gezamenlijke analyse en planvorming), monitoren en afschalen/afsluiten van de gemaakte plannen.
 3. Signalering en adviseren
  Het expertteam maakt periodiek een analyse van de aangedragen en opgepakte complexe zorgvragen.
 4. Leren van complexe zorgvragen
  De opgepakte complexe zorgvragen worden met enige regelmaat geëvalueerd.

Meer informatie