Het CCV beheert het certificatieschema JB/JR in opdracht van het ministerie VenJ. Om dit schema goed te laten aansluiten op de praktijk en behoeften van gecertificeerde instellingen, gemeenten en cliënten, heeft het CCV de Commissie van Belanghebbenden JB/JR.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt eventuele adviezen en wijzigingsvoorstellen voor wetten uit de commissie aan aan het ministerie van VenJ. CvB-deelnemers kunnen praktijksignalen die ze zelf of via hun achterban opvangen, in de vergadering van de CvB JB/JB inbrengen. 

Van kracht

Als het advies wordt overgenomen, wordt het wijzigingsvoorstel verwerkt in de gepubliceerde versie van het certificatieschema JB/JR en volgt publicatie. Daarna gaat de kennisgevingstermijn voor de wijziging in. Na de kennisgevingstermijn is de wijziging van kracht.

Het CCV heeft een stroomschema gemaakt van de gang van zaken en die vindt u in het uitgebreide bericht via de link hieronder

Meer informatie