De meerderheid van het CvdR heeft een advies vastgesteld over de Brexit Adjustment Reserve, een noodfonds om negatieve gevolgen voor de zwaarst getroffen sectoren en lidstaten op te vangen. De Nederlandse delegatie heeft hiermee niet ingestemd, omdat zij een ander standpunt heeft over de inzet van het fonds.

Bij de verdeling en inzet van het noodfonds is de mate waarin lidstaten en sectoren zwaar getroffen zijn een belangrijk criterium. Bij het vaststellen van de negatieve economische gevolgen voor sectoren en lidstaten moet dan ook onderscheid worden gemaakt tussen de gevolgen van de Brexit en de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Voor het opvangen van de gevolgen van COVID-19 is eerder een EU-herstelplan opgericht, genaamd Next Generation EU.

Voor bijvoorbeeld de toeristische sector is het moeilijk aantoonbaar dat het teruglopend toerisme een gevolg is van de Brexit. De COVID-19 pandemie is voor de toeristische sector namelijk nog zwaarder verstorend. Een verlenging van de periode waarin dit noodfonds ingezet kan worden, kan mogelijk het onderscheid tussen Brexit en COVID-19 inzichtelijk maken. Dit is echter niet iets waar het Comité van de Regio’s mee ingestemd heeft. 

Grabbelton

De door het CvdR voorgestelde verbreding van sectoren neemt het onderscheid tussen de Brexit en de COVID-19 pandemie weg. Dit heeft tot gevolg dat compensatie vanuit het Brexit noodfonds niet langer uitsluitend gerelateerd is aan de Brexit. Daarmee kunnen lidstaten de Europese Commissie verzoeken om willekeurige sectoren op te nemen voor compensatie vanuit de Brexit Adjustment Reserve. Nederlandse lokale en regionale bestuurders betreuren dan ook de voorgestelde verbreding, aangezien hierdoor het noodfonds onvoldoende wordt toegekend aan sectoren en lidstaten die het meest lijden onder de Brexit. Delegatieleider Ellen Nauta-Van Moorsel, burgemeester Hof van Twente:

Door het uitbreiden van sectoren ontstaat een ongewenst grabbeltoneffect. Het is jammer dat wij niet de steun ervaren van andere lidstaten, nu onze sectoren zwaar getroffen worden door de Brexit

Het toevoegen van sectoren die gebruik kunnen maken van dit fonds, zorgt ervoor dat er minder geld overblijft voor de zwaarst getroffen sectoren en lidstaten. Deze verbreding verzwakt de positie van het Brexit noodfonds. De Nederlandse delegatie heeft de besluitvormers in Brussel daarom gevraagd om het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie aan te houden.