De aanpak van kindermishandeling verbetert door het wegnemen van knelpunten op de werkvloer. Dat is gebleken in de zes gemeenten waar Collectieven tegen Kindermishandeling zijn opgezet. Bij deze Collectieven staan de knelpunten en oplossingen van de professionals centraal.

Onderwijs, zorg, politie en justitie weten elkaar beter te vinden.

Rondetafelgesprek

In een rondetafelgesprek bespreken de algemeen directeur van de VNG en betrokken directeuren-generaal van de ministeries van VWS, OCW en V&J de resultaten van de Collectieven. Ze vinden de resultaten nog beter dan tevoren was gedacht.

  Missing media. 
 

Samenwerking zorg, politie en justitie

De kern is dat professionals uit verschillende disciplines elkaar beter weten te vinden en elkaar versterken. Zo is er meer overleg tussen de zorg enerzijds en politie en justitie anderzijds.

Van onderop!

In elk van de Collectieven in Heerlen, Arnhem, Leeuwarden/Weststellingwerf, Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam, zijn andere accenten gelegd. De overeenkomst is dat op de werkvloer is bedacht waar knelpunten en verbetermogelijkheden zitten.

‘Van onderop met professionals die zelf – op hun manier – vorm geven aan de verbeteringen,’ zegt algemeen directeur Jantine Kriens van de VNG. Alle opdrachtgevers zijn het erover eens dat deze manier van samenwerken smaakt naar meer.

Resultaten verder brengen

In het rondetafelgesprek hebben Angelique Berg (DG Volksgezondheid van het ministerie van VWS), Michèle Blom (DG Straffen en Beschermen van het ministerie van V&J), Alida Oppers (DG Primair en Voorgezet Onderwijs van het ministerie van OCW) en Jantine Kriens (algemeen directeur VNG) gesproken over goede voorbeelden, de noodzaak van preventie en over het veiligstellen en verder brengen van de resultaten die in de Collectieven zijn bereikt.

Lees hieronder het Rondetafelgesprek tussen de DG's en VNG-directeur

Meer weten?

Bottom-up. Geen hiërarchie. Geen eenheidsworst. Samenwerken tussen professionals. Zicht op wat er gebeurt in de uitvoering. De collectieven leverden heel veel op.

In de komende periode publiceren we een aantal afsluitende interviews met de Collectieven tegen Kindermishandeling. Hun ervaringen leveren een schat aan praktische informatie waarmee alle gemeenten met hun partners direct aan de slag kunnen.