Een huishouden met eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld €1.361, dat is 3,9% meer dan vorig jaar. Daarvan gaat €811 naar de gemeente, €188 naar de provincie en €362 naar het waterschap. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert.

Huurders betalen gemiddeld €873: €411 aan de gemeente, €188 aan de provincie en €275 aan het waterschap. De woonlasten voor huurders zijn lager omdat zij geen onroerendezaakbelasting betalen aan de gemeente en geen heffing gebouwd aan het waterschap. In een deel van de gemeenten betalen zij ook geen rioolheffing. Eigenaar-bewoners betalen gemiddeld €305 voor de ozb, 5% (€15) meer dan vorig jaar.

Afvalstoffenheffing stijgt opnieuw sterk

Zowel huurders als eigenaar-bewoners betalen afvalstoffenheffing. Meerpersoonshuishoudens betalen gemiddeld €305, dat is 8% meer dan vorig jaar. De afvalstoffenheffing stijgt al 3 jaar sterk. Sommige gemeenten hebben een nieuw, duurder contract afgesloten met de afvalverwerker. Ook zijn er gemeenten die investeren om het scheiden van afval eenvoudiger te maken. Daarnaast heeft het rijk in 2019 de afvalstoffenbelasting met 139% verhoogd. Sommige gemeenten betaalden deze kosten de eerste jaren uit reserves, maar als die op raken kan dat niet meer. Daarnaast leveren ingezameld plastic en papier minder op.

Stijging rioolheffing lager dan inflatie

In veel gemeenten is de rioolheffing voor eigenaar-bewoners hoger dan voor huurders. In 99 gemeenten betalen huurders zelfs helemaal geen rioolheffing. Gemiddeld betaalt een meerpersoonshuishouden met huurwoning €105, dat is 0,5% meer dan vorig jaar. Het gemiddelde ligt op €201, dat is 1,3% meer dan vorig jaar. De stijging van de rioolheffing is daarmee lager dan de verwachte inflatie van 1,4%.

Handige rekentool

Met de Lokale lasten calculator kan iedereen heel eenvoudig de lasten in een bepaalde gemeente laten uitrekenen en vergelijken met die in een andere gemeente.

Meer informatie