De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Huurders betalen gemiddeld € 29,- meer dan vorig jaar, eigenaar-bewoners € 45,-. De afvalstoffenheffing stijgt met € 28,- het sterkst, gevolgd door de ozb (€ 13,-).

Dat blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2021 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 40 grote gemeenten, waar 41 % van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, vindt u bij 'Meer informatie'. 

Eind maart complete overzicht 

Eind maart verschijnt de complete COELO Atlas met informatie over de lokale lasten van alle gemeenten. Dan is het volledige overzicht van de landelijke lokale lasten duidelijk.

Meer informatie