De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk. Huurders betalen dit jaar € 18 meer, eigenaar-bewoners € 30. De afvalstoffenheffing stijgt met 5,9 procent sterk doordat veel gemeenten nu pas de verhoging van 139 procent van de rijksbelasting in 2019 doorberekenen.

De OZB stijgt met 4,0 procent relatief sterk door onder meer tekorten op het sociaal domein. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2020, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 40 grote gemeenten, waar 41 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op de website van COELO.

Eind maart complete overzicht 

Eind maart verschijnt de complete COELO Atlas met de lokale lasten-informatie van alle gemeenten. Omdat hiermee pas het volledige overzicht van de landelijke lokale lasten duidelijk is, zal de VNG dan op deze cijfers reageren.

Meer informatie

•    Bericht COELO  (15 januari 2020)
•    Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2020 (via coelo.nl)