Cliëntondersteuning en de problemen van het Hulpmiddelencentrum met de levering en betaling van Wmo-hulpmiddelen zijn de hoofdonderwerpen van een ledenbrief waarmee we gemeenten informeren over de stand van zaken bij diverse Wmo- en jeugdhulp-beleidsthema’s.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • PGB 2.0
  • oproep deelname pilot kader PGB-vaardigheid
  • aankondiging laatste meetronde Evaluatieonderzoek AMvB Reële Prijs Wmo 2015
  • het wetsvoorstel Resultaatgericht indiceren
  • cliënt- en inwonerparticipatie en gesprekken cliëntorganisaties
  • jeugdhulp in het buitenland
  • afsprakenkader buitenlands zorgaanbod
  • communicatie met huisartsen
  • het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT)

Cliëntondersteuning

Wat cliëntondersteuning betreft, gaan we onder meer in op het VNG-koploperproject en de de landelijke campagne voor de cliëntondersteuning in de Wlz, die in januari start. In januari stellen we een (communicatie)toolbox cliëntondersteuning ter beschikking.

Hulpmiddelencentrum

De VNG is op basis van signalen van gemeenten over leveringsproblemen in gesprek gegaan met het Hulpmiddelencentrum. Bij de ledenbrief is een brief gevoegd van het Hulpmiddelencentrum waarin het bedrijf inzicht geeft in de problemen. In de ledenbrief geven we uitleg en advies aan de betrokken gemeenten.

Meer informatie