Gemeenten zijn verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo uit te voeren en daarover te rapporteren. Veel gemeenten willen dit graag op een flexibelere manier vormgeven, om het beter aan te laten sluiten bij de lokale praktijk en informatiebehoefte.

De contouren van een 'CEO Wmo nieuwe stijl' zijn inmiddels helder. Per 2021 kunnen gemeenten het CEO Wmo op een andere manier vormgeven.

Vragenlijst en onderzoeksaanpak niet meer verplicht

In de nieuwe opzet voor het CEO Wmo krijgen gemeenten de huidige vragenlijst en bijbehorende onderzoeksaanpak niet meer voorgeschreven. Het staat hen wel vrij deze te blijven gebruiken, maar zij mogen er ook voor kiezen om het onderzoek – binnen bepaalde voorgeschreven kaders – op een andere wijze in te richten.

Nieuw format voor rapporteren

Het blijft verplicht om elk jaar voor 1 juli te rapporteren over de resultaten van het CEO. Hiervoor is er een nieuw format ontwikkeld (zie het sjabloon hieronder bij ‘Meer informatie’).

Draag bij aan het CEO nieuwe stijl

Voor een zorgvuldige doorontwikkeling van het CEO Wmo is gemeentelijke expertise onmisbaar. Gemeenten kunnen daar in 2021 aan bijdragen via twee ontwikkeltrajecten: 'Anders onderzoeken' en 'Anders rapporteren'. Gemeenten die interesse hebben, kunnen dat laten weten aan de VNG, via clientervaringsonderzoek@vng.nl. Ook gemeenten die vragen hebben over het CEO Wmo nieuwe stijl, kunnen hier terecht.

Meer informatie

Zie ook