Van digitale wijkambassadeurs tot een lokale helpdesk bemand door IT-studenten. In de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime gaan 8 steden, 3 ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan de slag om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven.

De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime werd gisteren ondertekend door minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) samen met afgevaardigden van het ministerie van BZK en EZK en bestuurders van de betrokken gemeenten en organisaties, inclusief de VNG. Vanwege de coronacrisis kon de ondertekening niet fysiek plaatsvinden. In plaats daarvan hebben de deelnemende partijen in deze videoboodschap bekrachtigd.

Urgentie

Of het nu gaat om phishingmails of complete cyberaanvallen op servers. Cybercrime is niet nieuw en zal ook niet verdwijnen. Sterker nog, door de coronacrisis neemt het alleen maar toe. Toch voelt nog lang niet iedereen de urgentie om in te zetten op preventie. Veel burgers en bedrijven denken dat het hen niet overkomt. Of het instellen van firewalls, antivirussoftware en sterke wachtwoorden voelt als een lastige of tijdrovende handeling. Daarom hebben de partijen in de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime met elkaar afgesproken om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime.

City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

De City Deal ondersteunt hierbij gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden Veiligheid en Platforms Veilig Ondernemen. Ook activeert ze hen om burgers en MKB-ondernemers bewust te maken van hun kwetsbaarheid en hun weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten. Publieke en private koplopers gaan experimenteren met nieuwe aanpakken om de urgentie over te brengen en tot gedragsverandering te komen. Dat doen ze met 18 lokale projecten die de kern van de bottom-up aanpak van deze City Deal vormen.

Lokale projecten

Zo gaat de gemeente Amersfoort met het project Cyberchef MKB lokale ondernemers helpen om hun digitale basisveiligheid op orde te krijgen, zet Breda digitale wijkambassadeurs in, doet Rotterdam dat met cyberbuddies, concentreert Leeuwarden zich op de beveiliging van de agrarische sector terwijl Haarlem juist jongeren beschermt tegen cybercriminelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) speelt een belangrijke rol in het begeleiden van de projecten en het borgen en verspreiden van de resultaten daarvan.

Over City Deals

City Deals zijn samenwerkingsverbanden waarin steden, ministeries en andere maatschappelijke partners en/of marktpartijen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Gedurende de looptijd van 4 jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. Experimenteren, gelijkwaardigheid en innoveren zijn daarbij de kernbegrippen.

Video

Meer informatie

Zie ook