De Wet verplichte ggz (Wvggz) is sinds 1 januari 2020 van kracht. Hoe zijn de ontwikkelingen in de nieuwe wet ten opzichte van zijn voorganger, de wet Bopz?

Op de site Dwang in de zorg zijn de uitgebreide cijfers te vinden en ook een overzichtelijke infographic:

Opvallende cijfers

Wat opvalt is de schommeling in de maatregelen door het jaar heen. Voor een deel moeten die verklaard worden doordat de Rechtbanken aan het eind van 2019 een 'inhaalslag' hebben gemaakt, zodat ze niet in de problemen zouden komen bij de invoering van de nieuwe wet. Betreffende de nieuwe onderdelen van de wet: 45% van de betrokkenen bij een crisismaatregel kon worden gehoord en ruim 1600 verkennende onderzoeken werden uitgevoerd. In 800 gevallen leidden die onderzoeken tot een aanvraag zorgmachtiging. De regiomonitor geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de diverse arrondissementen en veiligheidsregio's.

Let op: teken de verwerkersovereenkomst Khonraad

Graag zouden we ook willen dat specifieke samenwerkingsverbanden van gemeenten tussentijds meer informatie uit het systeem van Khonraad konden opvragen. Helaas is dat alleen mogelijk als alle gemeenten ook hun aangepaste verwerkersovereenkomst met Khonraad hebben getekend. Al eerder hebben we op het belang hiervan gewezen (zie het bericht hieronder). Bij dezen dus nogmaals de dringende oproep aan iedere gemeente om de betreffende verwerkersovereenkomst te tekenen. Dat is ook van belang voor inzicht in de cijfers van de Wet zorg en dwang en de Wet tijdelijk huisverbod.

Meer informatie