Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de voorlopige cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld in het eerste en tweede halfjaar van 2016 gepubliceerd. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van Veilig Thuis organisaties. Een landelijk cijfer is niet te geven.

De kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid van de aangeleverde informatie is minder dan vooraf gedacht. Vanwege de slechte onderlinge vergelijkbaarheid in de cijfers per Veilig Thuisregio zijn er geen landelijke cijfers opgenomen in de tabellen. Het CBS heeft de cijfers verzameld in opdracht van de ministeries van VWS en VenJ, en de VNG.

Meer informatie