Het gemeentelijke aandeel in de overheidsuitgaven in 2015, het jaar van de grote decentralisaties in het sociale domein, is maar beperkt toegenomen. De rijksuitgaven dalen door deze taakoverdrachten bovendien niet, maar blijven op peil. Dit blijkt uit recent onderzoek van het COELO.

Dit onderzoek is gedaan mede in opdracht van de VNG.

Overheidsuitgaven niet minder centraal

Uit nieuwe cijfers blijkt dat de Nederlandse overheidsuitgaven, ondanks decennia van decentralisatiebeleid, sinds 1996 niet minder centraal zijn geworden. In 1996 waren de uitgavenaandelen van de centrale overheid en de lokale overheid ongeveer even groot. Dat is de jaren daarna nooit veranderd.

Dat dit nooit eerder is uitgezocht komt door een complicatie in de beschikbare CBS-cijfers. De uitgaven van de afzonderlijke overheden tellen namelijk op tot ver boven de honderd procent van het totaal. Dat komt door dubbeltellingen. Om een beter beeld te krijgen zijn de uitgaven daar nu voor het eerst voor gezuiverd.

Financiële onderbouwing

De VNG vindt het goed dat deze financiële doorwerking van de decentralisaties nu een keer goed is uitgezocht. Niet voor niets hebben we als VNG een financiële bijdrage geleverd om deze cijfers te kunnen genereren en analyseren. Nu is door cijfers onderbouwd wat we al vermoeden, namelijk dat er meer taken naar gemeenten zijn gegaan, maar niet evenredig meer geld.

Voor meer informatie