Drie jaar nadat Mohammed Obeido vanuit Syrië in Nederland is aangekomen, heeft hij centrum Boost in Arnhem opgericht. Statushouders kunnen nu op een centrale plek aan hun integratie en ontwikkeling werken.

Door zijn vele contacten met statushouders en zijn eigen ervaring, merkte Mohammed dat integratieprogramma’s vaak niet aansluiten bij wat mensen nodig hebben. De taallessen kunnen effectiever, bijvoorbeeld door meer te oefenen met Nederlanders in de praktijk. Ook het tolken tijdens de lessen over de Nederlandse maatschappij gaat niet altijd goed. Van statushouders zul je hier niet snel iets over horen, zij zijn gewend dat je het ‘officiële regime’ beter niet kunt tegenspreken. Complicerende factor bij de integratie zijn de psychische problemen waar veel statushouders mee te maken hebben.

Centrale plek

Mohammed verzamelde ervaringen, maakte er een film over en besloot er iets mee te doen. Op een centrale plek in Arnhem is hij nu gestart met centrum Boost. Alle op integratie gerichte activiteiten in Arnhem zijn hier geconcentreerd. In samenwerking met tweehonderd vrijwilligers en diverse instanties, wordt een breed programma geboden op het gebied van taal, begrip en vaardigheden die je in Nederland nodig hebt. Op de taalles volgt altijd een lunch met Nederlanders om de opgedane kennis te kunnen oefenen in de praktijk. Ook wordt er computerles en begeleiding naar werk geboden. Statushouders kunnen bij Boost terecht tot zij voldoende zelfredzaam zijn en klaar zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse maatschappij.

Meer informatie

Lees hier het uitgebreide interview met Mohammed.