Veel partijen die te maken krijgen met de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) willen graag weten welke expertise waar beschikbaar is. De VNG en het Instituut voor Bouwkwaliteit (IBK) werken daarom aan een centrale marktplaats voor vraag en aanbod van de proefprojecten Wkb.

Met deze centrale marktplaats, hopen VNG en IBK dat relevante spelers binnen de Wkb (aannemers, kwaliteitsborgers en initiatiefnemers) elkaar sneller kunnen vinden. Gemeenten krijgen zo goed zicht op welke kwaliteitsborgers en bouwers er in hun regio actief zijn. Aannemers zien voor welk soort project, welke kwaliteitsborger en welk instrument beschikbaar zijn. Kwaliteitsborgers kunnen hun bedrijfsstrategie waar nodig aanpassen.

Aanmelden proefprojecten

Aanmelden van proefprojecten verloopt nog steeds zoals gebruikelijk via de VNG: