Het CBS bericht dat gemeenten in 2015 een positief exploitatieresultaat hadden van € 500 miljoen dankzij het opveren van de bouwgrondexploitatie. Daarmee is voor de gezamenlijke gemeenten een eind gekomen aan de krimp van het eigen vermogen, aldus het CBS.

Deze uitkomst wijkt in positieve zin sterk af van de voorlopige CBS-cijfers over gemeenten op basis van de nationale rekeningen. De gezamenlijke solvabiliteitsratio komt eind 2015 uit op 34%. Dit is het percentage van de waarde van het gemeentebezit dat niet met schuldverplichtingen is belast.

Financieel vermogen

Eigen vermogen van gemeenten zit vast in bakstenen en wegen. Het CBS gaat in zijn bericht niet in op de ontwikkeling van het financieel vermogen van gemeenten: het verschil van de schuldverplichtingen en financiële bezittingen als banktegoeden en uitgeleend geld. Het gezamenlijke financieel vermogen bestaat per saldo uit een schuld: deze steeg in 2015 met € 344 miljoen.

Meer informatie