Om te kunnen aansluiten op de Landelijke voorziening van het DSO en de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) moeten gemeenten software aanschaffen of aanpassen. Voor het verwerven van deze software kunnen gemeenten nu gebruikmaken van een casco verwervingsdocument. 

Het casco is een voorbeeldstructuur voor het verwervingsdocument voor Omgevingswet software.

Voorbeeld ter inspiratie

Het Casco verwerving Omgevingswetsoftware dient als voorbeeld voor gemeenten bij de verwerving van software voor de Omgevingswet. Het kan gebruikt worden in de volgende situaties:

  • Offerteaanvragen ten behoeve van de contractaanpassing vanwege niet wezenlijke wijziging van software als gevolg van de invoering van de Omgevingswet;
  • Offerteaanvragen ten behoeve van de Enkelvoudige/Meervoudige onderhandse aanbesteding van software als gevolg van de invoering van de Omgevingswet;
  • Offerteaanvragen ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding van software als gevolg van invoering van de Omgevingswet.

Het casco dient ter inspiratie. Het is niet bedoeld als enige mogelijke structuur, het staat gemeenten vanzelfsprekend vrij om hier vanaf te wijken. Het casco is een groeidocument dat op basis van voortschrijdend inzicht door de VNG wordt aangepast; feedback is dan ook altijd welkom.

In gesprek met gemeenten

Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is oefenen met het digitaal stelsel Omgevingswet. Hiervoor hebben gemeenten goed werkende en geïmplementeerde software nodig. Momenteel ontvangen wij berichten dat dit niet altijd soepel verloopt. Daarom gaan wij graag met gemeenten in gesprek over onder andere planning, implementatie van de Omgevingswetsoftware en samenwerking met leveranciers op VNG Fora (groep Omgevingswet software)

Meer informatie