Het overleg over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel is op 13 november begonnen. De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen eind dit jaar af.

Werkgevers (VNG en WSGO) en vakbonden hebben op 13 november de inzetten uitgewisseld en toegelicht. Aan beide kanten van de tafel liggen er stevige ambities voor de nieuwe cao. De partijen zullen flinke stappen moeten zetten om tot een akkoord te komen. Werkgevers gaan zich inspannen om op korte termijn een nieuw akkoord voor 2021 te bereiken. Het volgende overleg is op 25 november.

Meer informatie