Er is een mijlpaal bereikt in de totstandkoming van een gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken. Na een jarenlang onderhandelingsproces door de 2 werkgeversorganisaties en 3 vakbonden ligt er een akkoord. Het samengaan van deze 2 grootste CAO’s is een belangrijke stap naar één CAO Cultuur. 

Samengaan van CAO’s is een aanbeveling van de SER en één van de speerpunten uit de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector. Een gezamenlijke CAO bevordert de samenwerking tussen culturele branches, een horizontale loopbaan door de cultuursector, de vereenvoudiging van HR en gelijkheid tussen medewerkers in multidisciplinaire organisaties.  Al meerdere branches hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in aansluiting. 

Lees verder

Meer informatie