De Cao Ontslagcommissie voor de sector gemeenten gaat vanaf 1 maart 2020 van start. Dit betekent dat werkgevers verzoeken om toestemming voor ontslag van een medewerker vanwege reorganisatie of bedrijfseconomische redenen, vanaf nu kunnen indienen bij deze ontslagcommissie.

Het secretariaat van de ontslagcommissie is ondergebracht bij het CAOP. U kunt verzoeken om toestemming voor ontslag uitsluitend met de daarvoor bestemde PDF-formulieren per e-mail indienen bij: ontslagcommissiesectorgemeenten@caop.nl

Meer informatie

Hieronder vindt u de link naar een korte beschrijving van de commissie en procedure en de twee PDF-formulieren die voor een verzoek moeten worden gebruikt.