De VNG ontving vandaag (25 april) een ultimatumbrief van de vakbonden over de Cao Gemeenten. Als de VNG niet ingaat op het ultimatum voor woensdag 1 mei 10.00 uur, bereiden de bonden acties voor. 

De bonden zijn tijdens het laatste overleg op 12 april, tot verbazing van de werkgevers, plotseling weggelopen van de cao-tafel. De ultimatumbrief volgt op dit overleg.

De VNG wil verder onderhandelen en heeft de vakbonden al uitgenodigd om terug te keren naar de cao-tafel en het overleg voort te zetten. We bereiden een reactie voor op het ultimatum, dit antwoord op de ultimatumbrief publiceren we op onze website.