De Cao Gemeenten, gepubliceerd op 22 november 2018, is op bepaalde onderwerpen gecorrigeerd en aangevuld. In een interactieve pdf presenteren wij u de nieuwe tekst, versie 2.0 van de Cao Gemeenten. De aanpassingen worden in de leeswijzer beschreven.

Aanpassingen

Het gaat daarbij met name om:

  • Een verbetering van de 1-op-1 omzetting van de CARUWO naar de Cao Gemeenten. 
  • Opname van de afspraken over geschilbeslechting.
  • Opname van de G4-uitzonderingen.
  • Een geactualiseerde bijlage Volgers Cao Gemeenten.

Vóór 1 januari 2020 wordt de tekst opnieuw herzien in de Cao Gemeenten 3.0. Hierin wordt naar verwachting het volgende opgenomen:

  • Aanpassingen vereist in het kader van de algemeen verbindend verklaring van de Cao Gemeenten en de oprichting van de werkgeversvereniging voor de volgers van de Cao Gemeenten (nu nog in bijlage 4 opgenomen).
  • Uitwerking van de werkgroep ontslagcommissie. 
  • Uitwerking van toekomstige cao-afspraken, waaronder het Principeakkoord Cao Gemeenten, die 28 juni 2019 met de vakbonden is overeengekomen. 
  • Aanpassing aan wijzigingen van wet- en regelgeving (o.a. de WAB).
  • Correctie van eventuele onjuistheden.

Transponeringstabel

De transponeringstabel is aangepast aan de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de Cao Gemeenten versie 2.0. Ook zijn onjuistheden in de oude tabel hersteld en zogenoemde ‘LOGA-besluiten’ nader gespecificeerd. De gecorrigeerde transponeringstabel is ook een interactieve pdf, zie hieronder: