De Cao Gemeenten 2019-2020 is definitief. Nadat een overgrote meerderheid van onze leden voorstemden, heeft het VNG bestuur het akkoord op donderdag 12 september bekrachtigd. De vakbonden hebben het akkoord ook bekrachtigd.

Het akkoord bevat afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit.

Uitslag ledenraadpleging VNG

235 gemeenten hebben een stem uitgebracht: 230 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 64 aangesloten organisaties hebben een adviserende stem uitgebracht: 60 adviserende stemmen voor en 4 adviserende stemmen tegen. Een aantal gemeenten (45) en aangesloten organisaties (15), heeft benadrukt het eigenlijk niet eens te zijn met een werkgeversbijdrage. Het merendeel daarvan vindt dat dit een akkoord niet mag tegenhouden; drie gemeenten hebben tegengestemd vanwege de werkgeversbijdrage.

Acht gemeenten en zeven aangesloten organisaties hebben de VNG verzocht om in een volgende cao verdergaande afspraken te maken over de werkloosheidsvoorzieningen zoals de transitievergoeding.

Uitwerking cao

Het LOGA stuurt maandag 16 september twee ledenbrieven met de uitwerking van het akkoord in de CAR-UWO en in de Cao Gemeenten.