De VNG, WSGO en de vakbonden hebben vandaag de inzetbrieven uitgewisseld voor de cao 2021. De inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover. 

Inzetbrief gemeentelijke werkgevers

Werkgevers stellen onder andere voor:

 • Harmonisatie van bovenwettelijk verlof
 • Afspraken over door gemeenten te voeren vitaliteitsbeleid
 • Actualiseren van bovenwettelijke sociale zekerheid
 • Een eerlijker en transparanter stelsel voor roostertoelagen

De inzetbrief is namens de VNG en de WSGO. Zij onderhandelen over één akkoord dat gaat gelden voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO.

Arbeidsvoorwaardennota: uitslag ledenraadpleging

De inzet is gebaseerd op de ledenraadpleging over de arbeidsvoorwaardennota. Dit is de uitslag:

 • 248 gemeenten hebben gestemd.
 • 176 gemeenten hebben voorgestemd. Dat is 73% van de gewogen stemmen.
 • 72 gemeenten hebben tegengestemd. Dat is 27% van de gewogen stemmen.
 • 10 aangesloten organisaties (veiligheidsregio’s) hebben gestemd.
 • 8 aangesloten organisaties hebben voorgestemd.
 • 2 aangesloten organisaties hebben tegengestemd.

De VNG en de WSGO stemmen de inzet af, op basis van de ledenraadplegingen bij beide verenigingen. De uitslag bij de WSGO vindt u op hun website. 

Inhoudelijke reacties

Werkgevers konden, naast voor of tegen de arbeidsvoorwaardennota stemmen, inhoudelijk reageren op de onderdelen verlof en vitaliteit, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen, diversen en de financiële paragraaf.

Opmerkingen die veel werkgevers maakten, gingen over de volgende onderdelen van de arbeidsvoorwaardennota:

 • Verlof. Bij werkgevers die tegenstemden, gaan de meeste opmerkingen over het voorstel voor de harmonisatie van verlof. Zij zijn tegen harmonisatie van verlof op zich of zijn tegen uiteenlopende onderdelen van het voorstel. Een aantal werkgevers die voorstemden, is ook tegen harmonisatie van verlof of onderdelen van het voorstel, maar een groter aantal gemeenten meldt expliciet aan juist wel voor het voorstel te zijn.
 • Spaarverlof. Bij zowel werkgevers die voorstemden als werkgevers die tegenstemden, zijn er veel tegen een afspraak over spaarverlof.
 • Thuiswerken. Bij zowel werkgevers die voorstemden als werkgevers die tegenstemden, zijn er veel werkgevers die willen dat de cao het mogelijk maakt dat er financiële vergoeding komt voor thuiswerken

Conclusies VNG en WSGO

Uit het aantal stemmen en de opmerkingen bij het onderdeel verlof blijkt dat de meeste werkgevers een afspraak willen maken over de harmonisatie van verlof. De VNG en WSGO verwerken daarbij zoveel mogelijk de aangedragen argumenten bij dit onderwerp, ook die van werkgevers die tegenstemden. 

Uit de ledenraadpleging en een eerdere peiling onder medewerkers, blijkt dat zowel werkgevers als medewerkers niets zien in het spaarverlof. Het spaarverlof wordt geen onderdeel van de inzet. Veel werkgevers willen dat het mogelijk wordt dat medewerkers een financiële tegemoetkoming krijgen voor het thuiswerken tijdens de coronacrisis. De werkgevers gaan de vakbonden voorstellen om die mogelijkheid te verkennen. De aanpassingen zijn verwerkt in de inzetbrief.

Start overleg

De werkgevers en de vakbonden beginnen de onderhandelingen op 13 november.

Meer informatie 

Zie ook