1 op de 5 vrouwen en 1 op de 16 mannen in Nederland hebben weleens seksueel geweld meegemaakt. Voor wie seks tegen zijn of haar wil heeft gehad, is het goed om zo snel mogelijk hulp te vragen. Zo zijn er binnen zeven dagen veel mogelijkheden op medisch, psychologisch en forensisch vlak.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid start op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen de campagne ‘Wat kan mij helpen’ om mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt te motiveren hulp te zoeken.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming: 'Slachtoffers van seksueel geweld schromen vaak om hulp te zoeken. Omdat ze zich niet realiseren dat wat hen is overkomen onacceptabel is of omdat ze zich schamen. Terwijl hulp juist kan helpen om je leven weer op te kunnen pakken. Ik hoop dat deze campagne vrouwen én mannen, die slachtoffer zijn van seksueel geweld ertoe aanzet om de stap naar hulp te zetten. En dat geldt niet alleen voor mensen die het net is overkomen, maar ook voor diegenen die klachten hebben door een ingrijpende seksuele ervaring langer geleden.'

Wat kan mij helpen

Op de website watkanmijhelpen.nl kunnen mensen die een ongewenste, ingrijpende seksuele ervaring hebben gehad, bekijken wat anderen hebben meegemaakt, wat hun gevoelens en twijfels waren, waarom zij professionele hulp hebben gezocht en wat dat hen heeft opgeleverd. De verhalen helpen slachtoffers te beseffen dat het niet oké is wat er is gebeurd en dat professionele hulp kan helpen.

Meer informatie

De campagne is gemaakt in samenwerking met partners zoals VWS, Centrum Seksueel Geweld, Slachtofferhulp Nederland en de politie.  

Zie ook