Een op de 12 kinderen groeit op in armoede. Ze kunnen bijvoorbeeld niet zomaar mee op schoolreisje of sporten. Vandaag start Samen voor alle Kinderen (Sam&) een campagne met als doel in 2020 alle kinderen in armoede te bereiken.

Sam& is een samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten zij zich in voor de ruim 300.000 kinderen van 0-21 jaar die opgroeien in armere gezinnen.

Eén aanvraagsysteem

Sam& biedt één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals bijvoorbeeld leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams) eenvoudig een aanvraag kunnen indienen voor meerdere kindvoorzieningen van de bij Sam& aangesloten partijen in hun gemeenten.

VNG ondersteunt campagne

'Wij ondersteunen de campagne van Sam& zeer. Het is mooi dat er een oproep wordt gedaan aan de maatschappij om alle kinderen gewoon mee te kunnen laten doen. Als gemeenten zijn wij blij met het gezamenlijke aanbod van voorzieningen op het digitale loket van Sam&.

Dit zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen efficiënter worden geholpen,' zegt Peter Heijkoop, voorzitter van de VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en lid van het VNG-bestuur.

Meer informatie