De buurtmonitor integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een update gehad en geeft nu de meest actuele cijfers over integratie in Nederland. De monitor gaat over verschillende onderwerpen, ook over zorg en welzijn.

Het ministerie van SZW wil met de informatietool lokale partijen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van het integratiebeleid.

Buurten vergelijken

De Buurtmonitor integratie geeft op buurtniveau inzicht in de stand van de integratie; verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren worden naar herkomst  gepresenteerd. Zo kunnen gebruikers buurten vergelijken met andere buurten en gemeenten, en met het Nederlands gemiddelde. De monitor bevat gegevens over alle 380 Nederlandse gemeenten en 12.822 buurten.

Indicatoren

In de monitor worden relevante indicatoren gepresenteerd op het terrein van:

  • zorg en welzijn
  • onderwijs
  • arbeid en inkomen
  • wonen en woonomgeving
  • demografie
  • criminaliteit

De monitor is te gebruiken als startpunt voor analyses of bij ontwikkeling van beleid. Het instrument past in een domeinoverstijgende aanpak, zoals het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders wil stimuleren.

Meer informatie