Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG hielden oktober vorig jaar voor de vierde keer een bestuurdersdiner. Burgemeesters en de ambtelijke en politieke top van het departement gingen in informele sfeer met elkaar in discussie over een aantal veiligheidsthema’s.

De samenwerking tussen lokaal bestuur en departement stond centraal. Tijdens afzonderlijke tafelgesprekken kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • sanctie-uitvoering
  • cybercrime
  • ondermijning
  • migratie
  • radicalisering

Meer informatie

Het ministerie van VenJ en de VNG lieten een boekje maken met een verslag van wat is besproken en de aanbevelingen die dat opleverde.